Engelvels Foundation MTÜ

investeerimispõhimõtetel töötav heategevusfond on asutatud Tõnis Hinnosaare ja Kai Hinnosaare poolt 18. oktoobril 2018 - sümboolselt vanima poja 10. sünnipäeval. Fondi algkapitali panustas perefirma Engelvels OÜ koos ühingu kaasasutajatest tütar- ja sidusettevõtetega.

Kapital

Fondi algkapital 3000 eur.

Engelvels Foundation MTÜ tegeleb heategevusega läbi kapitali kasvatamise. Fond jagab toetustena välja läbi kapitalikasvu saavutatud tootlust. Investeerimistegevuse tulemusena kogutud kapitalikasvust annetab fond iga-aastaselt 60% toetatavatele valdkondadele ja 40% suundub liit-intressina tagasi fondi.

Toetusi väljastatakse minimaalselt üks kord aastas.

Heategevusfondil puuduvad halduskulud ja kõik finantsvahendid suunatakse kapitalikasvu. Ühingu halduskulud on kaetud asutajaliikmete poolt.

Fondi tööpõhimõte lähtub kahest printsiibist:

1. Jätkusuutlikus. Heategevusprojekte toetame investeeringutelt teenitud tulust. Fondi põhikapitalist heategevuslikke annetusi ei väljastata. Antud printsiip võimaldab iga-aastast fondi kogumahu kasvu ja annuaalset toetuste väljastamist.

2. Mõjuulatuse kasv. Tänu kapitalikasvule saame iga-aastaselt üha suuremaid toetussummasid välja jagada, mistõttu saame toetada kasvavat hulka abivajajaid ning jõuda seega üha suurema hulga inimesteni.