Engelvels Foundation MTÜ

investeerimispõhimõtetel töötav heategevusfond on 18. oktoobril 2018. Fondi algkapitali panustasid Tõnis Hinnosaarele kuuluvad erinevad äriühingud.

Kapital

Fondi algkapital 3000 eur.

Engelvels Foundation MTÜ tegeleb heategevusega läbi kapitali kasvatamise. Fond jagab toetustena välja läbi kapitalikasvu saavutatud tootlust. Investeerimistegevuse tulemusena kogutud kapitalikasvust annetab fond iga-aastaselt 60% toetatavatele valdkondadele ja 40% suundub liit-intressina tagasi fondi.

Toetusi väljastatakse minimaalselt üks kord aastas.

Heategevusfondil puuduvad halduskulud ja kõik finantsvahendid suunatakse kapitalikasvu. Ühingu halduskulud on kaetud asutajaliikmete poolt.

Fondi tööpõhimõte lähtub kahest printsiibist:

1. Jätkusuutlikus. Heategevusprojekte toetame investeeringutelt teenitud tulust. Fondi põhikapitalist heategevuslikke annetusi ei väljastata. Antud printsiip võimaldab iga-aastast fondi kogumahu kasvu ja annuaalset toetuste väljastamist.

2. Mõjuulatuse kasv. Tänu kapitalikasvule saame iga-aastaselt üha suuremaid toetussummasid välja jagada, mistõttu saame toetada kasvavat hulka abivajajaid ning jõuda seega üha suurema hulga inimesteni.