Engelvels Foundation MTÜ peamine eesmärk

on heategevuslik hariduse toetamine demokraatlikel põhimõtetel. Aitame arengumaade lastel saada ligipääsu haridusele.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegeleb ühing:

  • kapitali kasvatamisega;
  • koostööga samalaadsete ühingutega;
  • heategevuslike müükide ja oksjonite korraldamisega.

Põhimõtted

  • Iga inimelu on samaväärne.
  • Iga kapitaliühiku eest maksimaalse abivajajate hulga mõjutamine.
  • Anda õng, mitte kala. Toetame eelkõige isemajandamisse suunatud tegevusi.

Haridus

Prioriteetne toetatav valdkond on haridus. Lähtuvalt fondi põhimõtetest edastame toetusi eelkõige arengumaadesse läbi partnerorganisatsioonide. 

Usume, et igaühel on õigus haridusele. Läbi haridusse panustamise saame mõjutatada erinevaid abivajavad valdkondi. Probleemidega rohujuure tasandil tegelemine toob kaasa suurima võimaliku mõju. 

Haridus aitab vähendada vaesust, toetab majanduskasvu ja inimeste sissetulekuid. See tõstab tõenäosust, et inimene elab kauem ja tervislikult ning saab toetada oma lähedasi. Haridus vähendab surmaga lõppenud sünde ja aitab võidelda haigustega nagu näiteks HIV ja AIDS. Kokkuvõtvalt - haridus on üheks kõige olulisemaks investeeringuks, mida iga riik saab oma inimeste ja tuleviku heaks teha.